Všetko pre Vašu spokojnosť   |   14 rokov skúseností

Ako pracujeme?

Kvalitu vykonávaných prác zabezpečujeme troma spôsobmi:

1. Zamestnanci

Zamestnávame kvalifikovaných pracovníkov, ktorí používajú preverené spôsoby čistenia a dodržiavajú všetky postupy a ekologické štandardy EU.

2. Technika

Používame iba certifikované čistiace stroje a pomôcky, zabezpečujúce vysoký čistiaci štandard a spĺňajúce všetky bezpečnostné požiadavky v rámci EU.

3. Kontrola

Má dve úrovne:

Osobná

Pridelený objektový vedúci má v náplni práce kontrolovať kvalitu vykonávaných prác a zabezpečovať komunikáciu medzi klientom a firmou, ako aj prímať a spracovávať extra požiadavky klientov.

Sprostredkovaná – mail/telefón

V prípade časovej vyťaženosti klienta volíme kontrolu kvality prác elektronickou poštou alebo telefonickým rozhovorom.

Kontrola dochádzky je samozrejmosťou.

Na každej prevádzke je pri podpise zmluvy umiestnený časový harmonogram, v ktorom evidujeme čas príchodu a odchodu nášho pracovníka, ako aj zoznam vykonaných prác. Uvedené údaje potvrdzuje klient po kontrole svojím podpisom vždy na konci mesiaca.

Môže Vás zaujímať:

Úvodný telefonát

Spolupráca začína úvodným telefonátom. V ktorom nám opíšte vaše požiadavky 0905 65 95 55.

Obhliadnutie priestoru

Obhliadnutie vášho priestoru objektovým vedúcim. Dohodnete sa na rozsahu prác a čase.

Realizácia

V stanovenom termíne k vám príde personál spolu technickým vybavením a čistiacimi potrebami.

Kontrola

Po dokončení upratovacích prác spolu s objektovým vedúcim skontrolujete váš priestor.